Skład osobowy

Kierownik kliniki

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

jaroslaw.kuzdzal@uj.edu.pl

Sekretariat

mgr Magdalena Mazur

magdalena.1.mazur@uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk

adiunkt

janusz.wlodarczyk@uj.edu.pl

dr n. med. Tomasz Gil

adiunkt

tomasz.gil@uj.edu.pl

dr Piotr Kocoń

asystent piotr.kocon@uj.edu.pl
mgr Mirosław Janczura

asystent

 

Wielkość fontu
Kontrast