Projekty naukowo-badawcze

Rozpoczęte i aktualnie realizowane projekty naukowo-badawcze:

  • Porównanie jednostronnej i obustronnej limfadenektomii śródpiersiowej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca- badanie z randomizacją.
  • Ocena wpływu ochrony nerwu międzyżebrowego na ból po torakotomii- badanie z randomizacją.
  • Małoinwazyjne metody badań w ocenie stopnia zaawansowania pierwotnego raka płuca.
  • Klinika bierze udział w programie Thymic Tumours Database, realizowanym przez European Society of Thoracic Surgeons.

 

Projekt zgłoszony do NCBR:

  • Wpływ przedoperacyjnej telerehabilitacji oddechowej na parametry czynnościowe płuc u chorych poddawanych anatomicznej resekcji miąższu płucnego z powodu raka (TELE-LUNG).
Wielkość fontu
Kontrast