Oddział Kliniczny

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Profil Oddziału:

Nasz Oddział liczy 38 łóżek i dysponuje blokiem operacyjnym z trzema salami, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę. Zatrudniamy najliczniejszy w Polsce personel lekarski, który wykonuje wszystkie rodzaje zabiegów operacyjnych, stosowanych w chorobach klatki piersiowej. Rocznie w Oddziale leczymy około 1700 pacjentów.

W Pracowni Endoskopowej wykonujemy zaawansowane zabiegi diagnostyczne, m.in.:

 • Ultrasonografie przezoskrzelową i przezprzełykową- ponad 1000 zabiegów rocznie, co jest najwyższym wynikiem skali Polski,
 • Zabiegi wczepiania zastawek oskrzelowych w leczeniu rozedmy płuc – prekursorskie zabiegi tego typu, które są przeprowadzane w Polsce.

Obszary zainteresowania:

Specjalizujemy się szczególnie w następujących dziedzinach:

 • Chirurgia tchawicy i dużych oskrzeli oraz chirurgia przełyku, co wyróżnia nas wśród innych jednostek chirurgii klatki piersiowej w kraju,
 • Endoskopowi leczenie zwężeń dróg oddechowych i przełyku,
 • Minimalnie inwazyjne operacje wideotorakoskopowe,
 • Chirurgia ściany klatki piersiowej, w tym leczenie deformacji oraz operacje rekonstrukcyjne.

Działalność diagnostyczna i lecznicza naszego Oddzaiłu obejmuje także pełne spektrum zabiegów w obrębie klatki piersiowej:

 • Operacyjne leczenie raka płuca,
 • Ocenę stopnia zaawansowania, diagnostykę inwazyjną zwężeń tchawicy i oskrzeli,
 • Operacyjne leczenie rozedmy płuc,
 • Operacyjne leczenie gruźlicy i jej powikłań, guzów śródpiersia, nowotworów ściany klatki piersiowej, chorób opłucnej, przepuklin przeponowych,
 • Leczenie następstw urazów klatki piersiowej, uszkodzeń dróg oddechowych, urazów przełyku.
Wielkość fontu
Kontrast