Publikacje

Prace opublikowane w 2012 r.

 1. Szlubowski A, Soja J, Kocoń P, Czajkowski W, Rudnicka-Sosin L, Ćmiel A, Kużdżał J. A comparison of the combined ultrasound of the mediastinum by use of a single ultrasound bronchoscope versus ultrasound bronchoscope plus ultrasound gastroscope in lung cancer staging- a prospective trial. Interect Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Sep;15(3):442-6
 2. Kużdżał J, Szlubowski A. Ultrasound guided transbronchial and trans-oesophagel needle biopsy in the medistinal staging of lung cancer. Thorac Surg Clin. 2012;22:191-203.
 3. dAmico A, Przeork C, Siewińska J, Gorczewski K, Szopa I, Sczasny J, Turska- aAmico M, Steinhof- Radwańska K, Bobek- Billewicz B, Kużdżał J. PET-CT evaluation of solitary pulmonary nodules: with or without a radiologist? Nuclear Medicine Review 2012, 15, Suppl. C: C1-C4.
 4. Klimek- Piotrowska W, Mizia E, Kużdżał J, Lazar A, Lis M, Pankowski J. Ectopic thymic tissue in the mediastinum: limitations for the operative treatment of myasthenia gravis. Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Jul; 42(1):61-5.

Najważniejsze publikacje:

 1. Kużdżał J, Zieliński M, Papla B, Urbanik A, Wojciechowski W, Narski M, Szlubowski A, Hauer Ł. The transcervical extended medistinal lymphadenectomy versus cervical mediastinoscopy in non-small cell lung cancer staging. Eur J Cardiothorac Surg. 2007;31:88-94.
 2. Kużdżał J, Zieliński M, Papla Narski M, Szlubowski A, Hauerł, Pankowski J. Effects of bilateral mediastinal lymphadenectomy on short-term pulmonary function. Eur J Cardiothorac Surg. 2007;31:161-166
 3. Maga P, Kużdżał J, Niżankowski R, Szczeklik A, Sładek K. Long-term effects of thoracic sympathectomy on microcirculation in the hands of patients with primary Raynaud disease. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:1428-1433.
 4. Kużdżał J, Zieliński M, Papla B, Szlubowski A, Hauer Ł, Nabiałek T, Sośnicki W, Pankowski J. Transcervical extended mediastinal lymphadenectomy- operative technique and early results in 83 patients. Eur J Cardiothorac Surg. 2005;27:384-390.
 5. Szmidt J, Kużdżał J, Gruca Z, Krawczyk M, Lampe P, Polański J (Red.). Podstawy chirurgii. Medycyna Praktyczna, wyd. 2, Kraków, 2009.
 6. Włodarczyk J, Stolte M, Bethke E, Mueller E, Mueller J.E-cadherin B- catenin and stromelysin- 3 expression in de novo of the colorectum Pol J Pathol. 2001 53, 3 119-124.
 7. Włodarczyk J, Stolte M, Mueller J. A comparative study of E-cadherin and stromelysin- 3 expression in de novo and ex- adenoma carcinoma of the colorectum Virchows Archive 2001;439:756-61.
 8. Włodarczyk J, Olechnowicz H, Kocoń P. Benigne tumors of the esophagus. Polish Journal of Surgery 2008;80:14-20.
 9. Włodarczyk J, Olechnowicz H, Kocoń P. Leiomyoma of the esophagus. Polish Journal od Cardio-Thoracic Surgery 2008;154-157.
 10. Włodarczyk J. Application of Lugol solution in the gastroesophageal diseases with high risk of malignancy. Polish Journal of Cardio- Thoracic Surgery 2008;5:38-42.
 11. Włodarczyk J, Olechnowicz H, Kocoń P. Esophago- pericardial fistula during the course of primary esophagel carcinoma. Ann Thorac Surg 2008;86:1967-9.
 12. Traczewski H, Andres J, Gil T. Zasady bezpiecznego znieczulania do zabiegów resekcji miąższu płuca. Anestezjologia Intensywna Terapia 2002, 34, 31-35.
 13. Grochowski Z, Olechnowicz H, Gil T, Czajkowski W. Zastosowanie silikonowej endoprotezy typu Y w protezowaniu nowotworowych zwążeń rozwidlenia tchawicy. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006;3(4):394-399.
 14. Warmus J, Gil T, Gocyk W, Ziętkiewicz M, Kużdżał J. Rekonstrukcja krtani z użyciem autologicznej chrząstki żebra i stentu T- opis przypadku. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011;8(1):86-90.
Wielkość fontu
Kontrast