Dydaktyka

Kierunek Fizjoterapia:

  1. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
  2. Programowanie fizjoterapii w pulmonologii
  3. Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
  4. Podstawy fizjoterapii klinicznej w pulmonologii
  5. Fizjoterapia w dyscyplinach zabiegowych

 

Kierunek Ratownictwo Medyczne:

  1. Chirurgia cz. 2 (stany nagłe w torakochirurgii)

 

Kierunek Lekarski:

  1. Chirurgia Klatki Piersiowej
  2. Zajęcia dowolne z torakochirurgii oraz Koło Naukowe.
Wielkość fontu
Kontrast