Dydaktyka

 Zajęcia koordynowane przez pracowników Zakładu Fizjoterapii
 
prof. dr hab. med. Tadeusz S. Gaździk
Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej
Programowanie i diagnostyka funkcjonalna w ortopedii i traumatologii
Programowanie i diagnostyka w urazach sportowych
Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-urazy, zabiegi w ortopedii i traumatologii

 
 
dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
 
dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki
 
dr n. kf. Jadwiga Kubica
 

 

Wielkość fontu
Kontrast