Dydaktyka

 Zajęcia koordynowane przez pracowników Zakładu Fizjologii Medycznej
prof. dr hab. Jolanta Jaworek:
Fizjologia i patofizjologia skóry
Fizjologia i patofizjologia skóry 
Fizjologia ogólna
Fizjoterapia w reumatologii
Patologia
Patologia
Patologia 
Patologia 
Patologia ogólna
Podstawy fizjologii i patologii skóry
Diagnostyka fizjologiczna i fizjologia bólu
Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
Programowanie i diagnostyka fizjoterapii w reumatologii
Repetytorium z elektrofizjologii w neurologii
Repetytorium z elektrofizjologii w schorzeniach serca i płuc
Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-choroby reumatoidalne, dyscypliny zabiegowe
Elektrofizjologia
Fizjologia
Fizjologia
Fizjologia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
Seminarium doktoranckie
Seminarium doktoranckie
Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-choroby reumatoidalne, dyscypliny zabiegowe
Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-choroby reumatoidalne, dyscypliny zabiegowe
dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ:
Absolwent na rynku pracy
Aktualny rynek pracy
Dietetyka dla medyka
Dietetyka dla medyka w pracy fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Dietetyka dla medyka w w pracy pielęgniarki i położnej
Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji
Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Kurs specjalistyczny żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia
Szkolenie certyfikowane – ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
Szkolenie certyfikowane – Diagnostyka obrazowa
Szkolenie certyfikowane – EPLS (European Pediatric Life Support)
Szkolenie certyfikowane – Fascial Distortion Model – Moduł podstawowy I, II, III 
Szkolenie certyfikowane – Inspektor Ochrony Radiologicznej 
Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – Leczenie ran 
Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla położnych – Leczenie ran 
Szkolenie certyfikowane – Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarskiego 
Szkolenie certyfikowane – Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych 
Szkolenie certyfikowane – Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej – ITLS (International Trauma Life Support) 
Szkolenie certyfikowane dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 
Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy 
Absolwent fizjoterapii na rynku pracy 
Absolwent fizjoterapii na rynku pracy 
Absolwent na rynku pracy 
Podstawy działalności gospodarczej w rehabilitacji 
Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ :
Biochemia i biofizyka 
Biologia i mikrobiologia 
Biologia medyczna 
Mikrobiologia i parazytologia 
Biologia medyczna z elementami biochemii 
Biologiczne aspekty funkcjonowania genomu 

dr hab. Anna Leja-Szpak:
Seminarium dyplomowe z obszaru: diagnostyka elektromedyczna

dr Marta Barłowska-Trybulec:
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 
Praktyka: Fizjoterapia w reumatologii 

 
Wielkość fontu
Kontrast