Nauka

 Wybrane publikacje

Mazur-Bialy AI, Kolomanska-Bogucka D, Oplawski M, Tim S. Physiotherapy for Prevention and Treatment of Fecal Incontinence in Women-Systematic Review of Methods. J Clin Med. Oct 12 2020;9(10).

Bilski J, Mazur-Bialy AI, Surmiak M, Hubalewska-Mazgaj M, Pokorski J, Nitecki J, Nitecka E, Pokorska J, Targosz A, Ptak-Belowska A, Zoladz J, Brzozowski T. Effect of Acute Sprint Exercise on Myokines and Food Intake Hormones in Young Healthy Men. Int J Mol Sci. Nov 23 2020;21(22):8848.

Bilski J, Mazur-Bialy A, Wojcik D, Magierowski M, Surmiak M, Kwiecien S, Magierowska K, Hubalewska-Mazgaj M, Sliwowski Z, Brzozowski T. Effect of Forced Physical Activity on the Severity of Experimental Colitis in Normal Weight and Obese Mice. Involvement of Oxidative Stress and Proinflammatory Biomarkers. Nutrients. May 21 2019;11(5):1127.

 Wszystkie publikacje
 
 Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

 1. Tytuł projektu: Rola wysiłku fizycznego i osi mięśnie szkieletowe-tkanka tłuszczowa w rozwoju doświadczalnego przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku
  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski, wykonawcy: prof. dr. hab. med. Jan Bilski, dr. hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
  Rodzaj projektu: NCN 2020/37/B/NZ4/03454
  Czas realizacji: 2020

 2. Tytuł projektu: Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro).
  Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2018-2019 kontynuacja do 2020

 3. Tytuł projektu: Organokiny w otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową
  Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Bilski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2020-2021

 4. Tytuł projektu: Korelacja pomiędzy aktywnością fizyczną w okresie ciąży i połogu a jakością życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychicznego kobiet
  Kierownik: mgr fizjot. Daria Kołomańska-Bogucka
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2020-2021

 5. Tytuł projektu: Program profilaktyki zdrowotnej wg szwajcarskiej koncepcji Bebo®, jako forma leczenia zachowawczego nietrzymania moczu u kobiet – ocena potencjału terapeutycznego metody
  Kierownik: mgr fizjot. Caroline Nowakowski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2020-2021

 6. Tytuł projektu: Nieaktywne dno miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
  Kierownik: mgr fizjot. Sabina Tim
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2020-2021

 7. Tytuł projektu: Ocena wybranych parametrów fizjoterapeutycznych, logopedycznych i foniatrycznych u studentów kierunków teatralnych i medycznych
  Kierownik projektu: mgr fizjot. Angelika Sosulska
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji:2020-2021

 

Projekty realizowane w latach ubiegłych:

 1. Tytuł projektu: Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro)
  Kierownik projektu: dr n.med. Agnieszka Mazur-Biały
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2018

 2. Tytuł projektu: System monitorowania i analizy niemal-zdarzeń medycznych
  Kierownik projektu: lek. med. Joanna Pokorska
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2018

 3. Tytuł projektu: Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (wykonawcy : dr hab. med. Jan Bilski, dr n. med. Agnieszka Mazur-Biały)
  Rodzaj projektu: Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki
  Czas realizacji: 2017 – 2019

 4. Tytuł projektu: FGF21 jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości
  Kierownik projektu: dr hab. med. Jan Bilski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2016-2018

 5. Tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych miokin na wzrost i inwazyjność komórek nowotworowych – badania in vitro na liniach komórkowych nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium
  Kierownik programu dr n. med. Agnieszka Mazur-Biały
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2016-2017

 6. Tytuł projektu: Błąd medyczny i medyczne zdarzenia niepożądane – porównawcza ocena przez różne grupy profesjonalistów
  Kierownik programu : lek. med. Joanna Pokorska
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2015-2017

 7. Tytuł projektu: Interakcje makrofag/adipocyt w stanie niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną – badania w kontekście rozwoju oporności insulinowej
  Kierownik projektu: dr n. biol. Agnieszka Mazur –Biały
  Rodzaj projektu: w ramach programu Iuventus Plus MNiSW na lata 2014-2016
  Czas realizacji:2014-2016

 8. Tytuł projektu: Irisina jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości – badania in vitro w układzie adipocyt-makrofag”
  Kierownik projektu: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
  Rodzaj projektu: badania statutowe – dotacja celowa dla młodych naukowców
  Czas realizacji: 2014

 9. Tytuł projektu: Rola tkanki tłuszczowej krezki oraz osi mięśnie – tkanka tłuszczowa w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy z normalną wagą i otyłością indukowaną dietą wysokotłuszczową
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego, główny wykonawca: dr hab. med. Jan Bilski, wykonawca dr Agnieszka Mazur-Biały)
  Rodzaj projektu: Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki
  Czas realizacji: 2014-2017

 10. Tytuł projektu: Rola zmienności dobowej i wysiłku fizycznego w regulacji przyjmowania pokarmu oraz uwalniania adipokin i greliny u ludzi
  Kierownik projektu – dr hab. med. Jan Bilski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2012

 11. Tytuł projektu: Ryboflawina jako immunomodulator – wpływ niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną na wczesne rozpoznanie patogenów i rozwój reakcji zapalnej (badania in vitro i in vivo)
  Kierownik projektu dr Agnieszka Mazur-Biały

  Rodzaj projektu: Narodowe Centrum Nauki DEC-2011/01/D/NZ6/02704
  Czas realizacji: 2011-2014

 12. Tytuł projektu: Wpływ ryboflawiny na zapalne interakcje pomiędzy adipocytami i makrofagami – badania in vitro”
  Kierownik projektu dr Agnieszka Mazur-Biały
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2012

 13. Tytuł projektu: Identyfikacja priorytetowych kierunków interwencji ergonomicznej dla ograniczenia zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych uwarunkowanych ergonomicznie”
  Kierownik projektu – lek. med. Joanna Pokorska
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2012

 14. Tytuł projektu: Wpływ wysiłku fizycznego na uwalnianie związków oreksygenicznych i anoreksygenicznych oraz pojawienie się uczucia głodu
  Kierownik projektu – dr hab. med. Jan Bilski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2009-2010

 15. Tytuł projektu: Charakterystyka wybranych grup mięśniowych strażaków PSP w kontekście wymagań służby
  Kierownik projektu – dr n. med. Janusz Pokorski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2010

 16. Tytuł projektu: Konsekwencje afektywne i poznawcze chronicznego częściowego niedoboru snu w kontekście rytmiki okołodobowej
  Kierownik projektu: dr Halszka Ogińska
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2009–2010

 17. Tytuł projektu: Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii
  Kierownik projektu: dr Halszka Ogińska
  Rodzaj projektu: grant MNiSW Nr N N106 283935
  Czas realizacji: 2008–2011

 18. Tytuł projektu: Wpływ wysiłku fizycznego na czynność osi jelitowo – trzustkowej”
  Kierownik projektu – dr hab. med. Jan Bilski
  Rodzaj projektu: badania statutowe
  Czas realizacji: 2007 – 2008
Wielkość fontu
Kontrast