Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii I Neurorehabilitacji

Opiekunowie 

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka  

m.kulesa-mrowiecka@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Frankowski

grzegorz.frankowski@uj.edu.pl

 

Przewodniczący – Mateusz Stec

 

Działalność Koła

  • praca naukowa,
  • uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach naukowych,
  • organizacja Studenckich Warsztatów Fizjoterapeutycznych i in.

Badania przeprowadzono w marcu 2014 roku na 4 krakowskich uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN. Do badań włączono losowo wybranych studentów w/w uczelni. Przebadano łącznie grupę 230 osób- 98 mężczyzn i 132 kobiety w wieku od 19 do 29 lat.    

 

Tytuł pracy

Autorzy

1

The influence of the level of stress and physical activity on masseter muscle’s tone

Magdalena Kasprzyk, Małgorzata Dołoszycka

2

Pomijane cele w rehabilitacji osób po udarach.  (Ignored aims of stroke rehabilitation.)

Małgorzata Kromołowska, Ewa Kozioł, Joanna Kujawa, Maria Krzek-Lubowiecka

3

Postrzeganie roli fizjoterapii przez studentów różnych kierunków medycznych

Agnieszka Gołąb, Anna Organiściak, Justyna Puzoń

4

Porównanie właściwości fizycznych taśm do kinesiotapingu

Agnieszka Gołąb

5

Fizjoterapia w płaskostopiu poprzecznym u dorosłych – opis przypadku

Agnieszka Gołąb

Prace w przygotowaniu

Tytuł pracy

Autorzy

Akcja: “Studencie! Czy zgrzytasz zębami?”

Koordynator: Małgorzata Dołoszycka

Stypendia i nagrody członków koła

 

IIIth Prize Polish & International Training & Scientific Conference of Student’s Scientific Societies and Junior Doctors. Łódź – Łukasz Świerczyński

I miejsce za pracę”Postrzeganie roli fizjoterapii przez studentów różnych kierunków medycznych”  Anna Organiściak – Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki

ACHIEVEMENTS:

  • IIIth Prize Polish & International Training & Scientific Conference of Student’s Scientific Societies and Junior Doctors. Łódź – Łukasz Świerczyński
  • Łukasz Świerczyński: Kompleksowe zaopatrzenie protetyczno-ortotyczne w przypadku rzadkich zespołów wad wrodzonych
  • Agnieszka Gołąb: Flatfoot in children and adults: A review of currently used diagnostic methods. Jagiellonian Spring of Physiotherapy Interntional Conference 2013.  PES PLANUS TRANSVERSUS AT ADULTS. CASE STUDY:International Medical Students’ Conference, Cracow 2013
  • Daniel Demkiewicz: Postępowanie fizjoterapeutyczne po wszyciu implantu ActiFit łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego – studium przypadku Jagiellonian Spring of Physiotherapy Interntional Conference 2012
  • REHABILITACJA PACJENTA Z NIEDOJRZAŁYM UKŁADEM SZKIELETOWYM PO ARTROSKOPOWEJ REKONSTRUKCJI ACL – STUDIUM PRZYPADKU Jagiellonian Spring of Physiotherapy Interntional Conference 2013

 

Wielkość fontu
Kontrast