Koło Naukowe Elektroradiologii

 

Opiekun Koła Naukowego Elektroradiologii:

                                dr Paulina Karcz (p.karcz@uj.edu.pl)

Przewodniczący koła:

                               Adrian Kania (adrian.kania7@gmail.com)

Mail koła:

                elrad.skn.uj@gmail.com

Projekty realizowane w ramach Koła Naukowego Elektroradiologii:

1. Obrazowanie dyfuzyjne (DWI MR) nerek.

Zakończone projekty:

1. Obrazowanie dyfuzyjne (DWI MR) mózgu.

Konferencje Naukowe:

  1. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej, Maria Rzońca, Agata Kumur, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Sofar II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, 27.02.2016, Warszawa, forma prezentacji: ustna – Nagroda Publiczności
  2. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne, Agata Kumur ,Maria Rzońca,Eliza Borkowska, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Sofar II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, 27.02.2016, Warszawa, plakat
  3. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej, Maria Rzońca, Agata Kumur, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Młoda Elektroradiologia, 02-03.04.2016.2016, Rzeszów, forma prezentacji: ustna
  4. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne, Agata Kumur ,Maria Rzońca, Eliza Borkowska, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Młoda Elektroradiologia, 02-03.04.2016.2016, Rzeszów, forma prezentacji: ustna
  5. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne, Agata Kumur ,Maria Rzońca, Eliza Borkowska, Paulina Karcz, 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 02-04.06.2016, Kraków, forma prezentacji: ustna
  6. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej, Maria Rzońca, Agata Kumur, Paulina Karcz, Anna Dubis, Izabela Herman-Sucharska, 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 02-04.06.2016,  Kraków, forma prezentacji: plakat

 

Współorganizacja wydarzeń naukowych i kulturalnych:

  1. Sofar II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, ambasadorem forum była Eliza Borkowska
  2. Organizacja i czynny udział na stoisku Zakładu Elektroradiologii, Dzień Otwarty UJ, 18.03.2016

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młoda Elektroradiologia” – zaproszenie

 Regulamin sesji naukowej


II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne

Data: 27.02.2016
Miejsce: Aula A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia Trojdena 2a 02-109 Warszawa
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Radiologii X-ray przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kontakt: forumradiologiczne@gmail.com
Witryna internetowa: forumradiologiczne.pl/
Spotkanie ma na celu umożliwić młodym naukowcom ze środowisk radiologicznych przedstawienie swoich pierwszych prac naukowych, wymianę doświadczeń, w przyszłości zaś ma ułatwić współpracę między specjalistami z całej Polski i usprawnić tworzenie międzyośrodkowych badań z dziedziny radiologii.

Abstrakt należy wysłać w do 17.01.2016 w formie formularza elektronicznego. Abstrakt może zawierać maksymalnie 2500 znaków (łącznie ze spacjami).
Praca wykonana w programie Power Point musi zostać przesłana na adresforumradiologiczne@gmail.com najpóźniej 5 dni przed konferencją 20 lutego 2016 r. , mail należy zatytułować:imie_nazwisko_prezentacja (imię oraz nazwisko pierwszego autora).

Patronat Honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Wielkość fontu
Kontrast